Προπαρασκευαστικά Τεστ για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Επίπεδο Π1)


 • 146 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-745-8

  Το βιβλίο περιέχει 28 τεστ αντίστοιχα του επιπέδου και της μορφής των εξετάσεων.

  Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 5 κεφάλαια ως εξής:
  - Εισαγωγικές Έννοιες Πληροφορικής & Χρήση Η/Υ
  - Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows XP)
  - Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  - Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  - Λογισμικό παρουσίασης (Powerpoint)
  - Χρήση Internet και Email

  Κάθε κεφάλαιο περιέχει όλες τις απαντήσεις των τεστ. Δηλ. βήμα-βήμα οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε ερώτημα.

  Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ