Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων & αυτοματισμού γραφείου: Θέματα πιστοποίησης θεωρητικού τμήματος εξετάσεων ΙΕΚ


 • 143 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-722-9

  Το βιβλίο περιέχει απαντήμένα τα θέματα πιστοποίησης του θεωρητικού τμήματος εξετάσεων της ειδικότητας "Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείου". Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 2 τμήματα ως εξής:

  - Γενικές ερωτήσεις
  - Ειδικές ερωτήσεις

  Κάθε ενότητα περιέχει τις απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων του ΟΕΕΚ.

  Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ