Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Internet/Intranet: Θέματα πιστοποίησης θεωρητικού τμήματος εξετάσεων ΙΕΚ


 • 164 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-790-8

  Το βιβλίο περιέχει απαντήμένα τα θέματα πιστοποίησης του θεωρητικού τμήματος εξετάσεων της ειδικότητας "Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Internet/Intranet". Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 2 τμήματα ως εξής:

  - Γενικές ερωτήσεις
  - Ειδικές ερωτήσεις

  Κάθε ενότητα περιέχει τις απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων του ΟΕΕΚ.

  Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ