Προπαρασκευαστικά τεστ για το δίπλωμα πληροφορικής του Cambridge : Cambridge IT Skills Award


 • 162 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-650-5

  Το παρόν βιβλίο αποτελείται από 6 κεφάλαια, αντίστοιχα με τις ενότητες του Διπλώματος Δεξιοτήτων του Cambridge στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, Standard Level.
  Τα κεφάλαια αυτά είναι τα εξής:
  - Χρήση του υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
  - Επεξεργασία κειμένου
  - Φύλλα εργασίας
  - Ηλεκτρονική επικοινωνία
  - Βάσεις Δεδομένων
  - Παρουσιάσεις.

  Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από ένα σύνολο τεστ με ερωτήσεις και θέματα, αντίστοιχα του επιπέδου και της μορφής των εξετάσεων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν οι απαντήσεις που αντιστοιχούν στα ερωτήματα των τεστ.

  Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ