Τεχνολογίες Πολυμέσων: Θεωρία - Υλικό - Λογισμικό


 • 420 σελ., ISBN: 978-960-461-034-1
  Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
  Το βιβλίο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε μαθήματα όπως:
  - Εισαγωγή στα Πολυμέσα
  - Πολυμέσα
  - Τεχνολογίες Πολυμέσων & Υπερμέσων
  - Εφαρμογές Πολυμέσων.

  Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη τις θεωρητικές έννοιες που σχετίζονται με τα πολυμέσα και το υλικό πολυμέσων. Παράλληλα, μέσα από τις βήμα προς βήμα ασκήσεις που περιέχει, το βιβλίο βοηθά τους αναγνώστες να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες σε εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, ήχου, βίντεο, animation και ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων, με αποτέλεσμα να καλύπτει όχι μόνο τη θεωρία σχετικών μαθημάτων, αλλά και τις ανάγκες των αντίστοιχων εργαστηρίων.

  Το βιβλίο χρησιμοποιείται ήδη σε πολλά τμήματα Πανεπιστημιών και ΤΕΙ σε Ελλάδα και Κύπρο.