Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό Περιβάλλον: Ασκήσεις