Προπαρασκευαστικά τεστ για το δίπλωμα ECDL: ECDL 4.0


  • 2η εκδ., 304 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-836-3

    Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους υποψήφιους για το ECDL (European Computer Driving Licence). Αποτελείται από 7 κεφάλαια, αντίστοιχα με τις ενότητες του διπλώματος.

    Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από ένα σύνολο τεστ με ερωτήσεις και θέματα, αντίστοιχα του επιπέδου και της μορφής των εξετάσεων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν οι απαντήσεις που αντιστοιχούν στα ερωτήματα των τεστ.

    Μέσα από τα 36 συνολικά τεστ, ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τη μορφή των εξετάσεων, αλλά και να επαναλάβει όλα τα πιθανά θέματα που θα προκύψουν στη διάρκειά τους.

    Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ