Προπαρασκευαστικά τεστ για το δίπλωμα IC3


  • 132 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-696-3

    Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους υποψήφιους για το IC3 (Internet and Computing Core Certificate).

    Το βιβλίο αποτελείται από τρία κεφάλαια, αντίστοιχα με τις ενότητες του διπλώματος, κάθε ένα από τα οποία περιέχει ένα σύνολο τεστ με ερωτήσεις και θέματα αντίστοιχα του επιπέδου και της μορφής των εξετάσεων.

    Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ