Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής - Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα: Θέματα πιστοποίησης θεωρητικού τμήματος εξετάσεων ΙΕΚ


 • 435 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-532-4

  Το βιβλίο περιέχει απαντήμένα τα θέματα πιστοποίησης του θεωρητικού τμήματος εξετάσεων της ειδικότητας "Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής - Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα". Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 2 τμήματα ως εξής:

  - Γενικές ερωτήσεις
  - Ειδικές ερωτήσεις

  Κάθε ενότητα περιέχει τις απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων του ΟΕΕΚ.

  Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ