Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής: Θέματα πιστοποίησης θεωρητικού τμήματος εξετάσεων ΙΕΚ


 • 2η έκδοση Εκδ. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ - ISBN: 978-960-930073-5

  Περιεχόμενα Βιβλίου

  H 2η έκδοση του βιβλίου περιέχει απαντήμένα τα θέματα πιστοποίησης του θεωρητικού τμήματος εξετάσεων της ειδικότητας "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής". Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 2 τμήματα ως εξής:

  - Γενικές ερωτήσεις
  - Ειδικές ερωτήσεις

  Κάθε ενότητα περιέχει τις απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτήσεων του ΟΕΕΚ.

  Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ