Προπαρασκευαστικά τεστ για το δίπλωμα MOS


  • 150 σελ., Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ - ISBN: 978-960-209-695-6

    Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους υποψήφιους για το MOS (Microsoft Office Specialist).

    Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια, αντίστοιχα με τις ενότητες του διπλώματος, κάθε ένα από τα οποία περιέχει ένα σύνολο τεστ με ερωτήσεις και θέματα αντίστοιχα του επιπέδου και της μορφής των εξετάσεων.

    Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ